Corretja de distribució

Per què és important la corretja de distribució?

La corretja de distribució és l'encarregada de la correcta sincronització entre el cigonyal i arbre/és de lleves. La corretja transmet el moviment del cigonyal cap a l'arbre de lleves, que al seu torn acciona les vàlvules d'admissió i fuita. En alguns vehicles la corretja també activa la bomba d'aigua o altres components.

Tots els mecanismes i peces connectades a la corretja han d'estar perfectament sincronitzats per garantir el bon acompliment del motor. Com es tracta d'un element amb una vida útil molt llarga, és habitual que es descuri el seu manteniment. No obstant això, és molt important realitzar una revisió periòdica per verificar el seu estat.

Per què necessito canviar-la?

Cal substituir la corretja de distribució de manera preventiva, atès que el seu trencament produiria danys irreversibles en el pitjor dels casos, o significar una costosa reparació.
Si el teu vehicle sobrepassa el *quilometratge màxim recomanat pel fabricant, hauràs de canviar-la per evitar que es trenqui de forma imprevista. Cal controlar la tensió de la corretja durant les revisions, ja que si no és correcta, les diverses peces mòbils accionades podrien interferir entre si.

En la majoria dels casos, una corretja en mal estat emet un soroll rítmic molt particular i molest, especialment quan el motor està al *ralentí o en accelerar. Es tracta d'un indici que és hora de *reemplaçar-la, o acabarà per causar una avaria greu.

Cada quant ha de ser canviada?

Es recomana revisar la corretja de distribució cada 40.000 km. Amb una inspecció visual per part d'un dels nostres tècnics especialitzats es suficient per detectar el seu estat. Si està desgastada, esquerdada o va perdent el seu color, és millor reemplaçar-la de forma preventiva.
Encara que la seva vida útil varia en funció del fabricant, l'ideal és canviar la corretja de distribució cada 120.000 km o 10 anys.

També serà necessari substituir-la si falla el mecanisme o hi ha pèrdues del líquid refrigerant, oli o combustible. Donada la complexitat d'aquesta tasca, és molt important que el canvi el realitzi un professional.

"Quan la passió es converteix en servei" CARWAYS